Tryckvakter

Vårt sortiment av tryckvakter omfattar såväl mekaniska som elektroniska, alltifrån de enklaste så kallade bromsljuskontakterna till avancerade och mycket chocktåliga. De tryckområden vi jobbar med sträcker sig från vacuum till 1000bar. Vanliga applikationer finns inom mobil hydraulik, kompressorstyrning, filterövervakning och som övertrycksskydd eller larm. Andra användningsområden är tex nivåmätning i tankar eller temperaturreglering i kokkärl.


Mekaniska

Vårt sortiment av mekaniska tryckvakter är stort med många material- och anslutningsalternativ, både fabriksinställda och justerbara med tryckområden upp till 400bar.
Tryckvakterna är normalt uppbyggda enligt kolv/membran principen med distinkta ”snap-action” lägen med hjälp av microswitchar eller diskar. Användningsområdena är många, tex kompressorstyrning, mobil hydraulik, kontroll av vätskenivå eller som övertrycksskydd.

Läs mer

Elektroniska

Gems elektroniska tryckvakter är i princip uppbyggda som tryckgivare av tunnfilmsteknik och är alltså uppbyggda helt utan rörliga delar med hermetiskt täta membran. Sammantaget gör detta att de är mycket stabila och okänsliga mot vibrationer och tryckstötar och därför ytterst lämpliga i krävande applikationer i tex mobil hydraulik, Medicinsk gasdistribution eller andra Industriella processer.

Läs mer

Differenstrycksvakter

Beck Sensors differenstryckvakter är justerbara eller fabriksinställda och används för övervakning av övertryck, vacuum och differenstryck i luft och andra icke aggressiva gaser. Typiska applikationer är bl a filterövervakning i ventilationssystem, överhettningsskydd för varmluftsfläktar och flödesmätning i luftkanaler.

Läs mer