Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller om inget annat har avtalats. Vid frågor, kontakta oss!

• Försäljning sker endast till av oss kreditgodkända företag och mot faktura.

• Betalningsvillkor 15 dagar netto, 30 dagar efter godkänd kreditprövning. Priser anges exklusive mervärdesskatt.

• Valutajustering, vid en kursavvikelse på fakturadag med mer än +/- 2,00 % sker prisjustering med 80,00 % av skillnaden.

• Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta räknat från förfallodatum till full likvid kommit oss tillhanda.

• Priser gäller 001 EXW enligt Combi-/Incoterms 2010 exklusive packning och emballering.

• Frakt och Packning med tillhörande fraktdokument debiteras enligt vår gällande taxa.

 

• Vi använder Postens Företagspaket alternativt Schenker för inrikes leveranser, utrikesfrakter med TNT alternativt UPS. Andra fraktlösningar kan erbjudas mot en tilläggskostnad.

• Vi har ett minsta leveransvärde á 1000kr.

• I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser SEAL 2012.

• Faktura skickas som pdf.

För mer information, se Svensk Elektronik Allmänna Leveransbestämmelser (SEAL 2012):

Svensk pdf
http://automatik.wahlstrom.se/file/seal2012sve.pdf

Engelsk pdf
http://automatik.wahlstrom.se/file/seal2012eng.pdf