Tryckluftstorkar

Ren och torr tryckluft uppnås enkelt med ultrahög renhet från våra trycklufttorkar.


Ren, torr tryckluft är avgörande i varje effektiv och lönsam tillverkning världen över. Omgivande luft innehåller höga halter av fukt, damm, kolväten och andra föroreningar, när den lämnas obehandlad, kan resultatet bli korrosion, bakterier, mögeltillväxt och frysande vatten i dina tryckluftsledningar. Denna kontaminering kan orsaka skador på nedströmsutrustning och leda till ökat underhåll, stilleståndstid och produktförstöring. Medan tryckluftsfilter tar bort fasta partiklar, vätskor och aerosoler, kan de inte ta bort fukten som finns kvar i form av ånga. Denna ånga kondenserar till flytande vatten i hela ditt tryckluftssystem när trycket och temperaturen på tryckluften ändras.

Nano AD-Torkar

Nano AD-torkar är en väldigt effektiv lösning på de problem som orsakas av förorenad tryckluft…

Läs mer

Membrantorkar

För något större luftflöden kan du använda våra membrantorkar. Den rena, fuktiga tryckluften leds…

Läs mer

Kontakta oss!

Om du är osäker på vilken lösning du behöver kontakta oss så hjälper vi dig. Växelnr. +46 (0)8 620 33 20

Se kontakter