Säkerhetsventiler


Säkerhetsventiler är utformade för att förhindra övertryckssituationer genom att automatiskt släppa ut luft när trycket överstiger en viss nivå. De används för att skydda utrustningen från övertryck och därmed förebygga potentiella olyckor eller skador.
  • Pneumax Säkerhetsventil

    Pneumax Säkerhetsventil Snabbavluftare

    • Godkänd för ATEX-miljöer
    • Anslutning: G1/2