Kraft


Kraftmätning är en grundläggande process inom många industriella och vetenskapliga applikationer, där noggrann övervakning och mätning av krafter är avgörande för att säkerställa säkerhet, effektivitet och prestanda. Nedan presenterar vi våra underkategorier inom kraftmätning.

Lastceller

Lastceller är sensorer som mäter kraft genom att omvandla mekanisk belastning till en mätbar…

Läs mer