Tryckgivare

Tryckgivare

Tryckgivare, även kallade trycktransmittrar eller trycksensorer, används för övervakning av tryck och nivåer i luft, gas, vatten och olja. Vårt sortiment av tryckgivare inkluderar moduler och miniatyrgivare som är idealiska för trånga utrymmen. Dessutom kan vi bygga kombinationsenheter med andra typer av givare för att mäta mer än bara tryck.

Standard

Våra tryckgivare från standardsortimentet är robusta och erbjuder hög noggrannhet över …

Läs mer

Differentialtryckgivare

Differentialtryckgivare eller differenstryckgivare är enheter som …

Läs mer

Vad är en tryckgivare? 

En tryckgivare mäter tryck i gaser eller vätskor. Den omvandlar fysiskt tryck till en elektrisk signal som kan läsas av en kontrollenhet. Tryckgivare används i många applikationer, inklusive industriella processer, fordon, medicinteknik och luftkonditioneringssystem. 

Hur fungerar en tryckgivare? 

En tryckgivare består av ett tryckkänsligt element som deformeras vid tryckförändringar. De vanligaste tryckkänsliga elementen är piezoelektriska material och strain gauges. När tryck appliceras på elementet, genereras en elektrisk signal som är proportionell mot trycket. 

Användningsområden 

Tryckgivare används inom många olika branscher. Inom industriella processer används de för att övervaka och kontrollera tryck i rörledningar och behållare. I medicinska applikationer, som ventilatorer och blodtrycksmätare spelar tryckgivare en viktig roll för att säkerställa mätningar av patienters vitala tecken. Inom fordonsindustrin används de för att övervaka däcktryck och bränsletryck, vilket är viktigt för att säkerställa både prestanda och säkerhet på vägarna. 

Val av tryckgivare 

När du väljer en tryckgivare är det viktigt att överväga flera faktorer för att säkerställa att den passar för din specifika applikation. Mätområdet är centralt, givaren måste kunna hantera det högsta trycket som förväntas i applikationen. Noggrannheten bör matcha de krav som ställs av processen. Givaren måste vara anpassad för de miljöförhållanden den kommer att utsättas för såsom extrema temperaturer, fuktighet och kemisk exponering. 

 Vanliga frågor om Tryckgivare  

  • Hur kalibrerar man en tryckgivare? Kalibrering innebär att justera givaren för att säkerställa noggranna mätningar. Detta görs genom att jämföra givaren mot en känd referens och justera dess utsignal. 
  • Vad är skillnaden mellan absolut- och differenstryckgivare? Absoluttryckgivare mäter tryck i förhållande till ett vakuum, medan differenstryckgivare mäter skillnaden mellan två tryckpunkter. 
  • Vilka material används i tryckgivare? Vanliga material inkluderar rostfritt stål, keramik och silikon. Valet av material beror på applikationens krav på tryck, temperatur och kemisk resistens.