produkt_bransch

Där svensk tillverkningsindustri är stark, är vi starka.

Tack vare vår specialistkunskap inom sensorer och förmåga att skapa unika lösningar rör vi oss friktionsfritt mellan tillverkningsindustrins olika områden – och drar nytta av erfarenheter från en bransch till en annan. På pappret tar vi fram unika hightechlösningar och system inom automation, men det vi egentligen säljer till dig som kund är vår kunskap och kreativitet inom kostnadseffektiv framkantsteknologi som håller dig konkurrenskraftig i en föränderlig värld. Genom att följa med i utvecklingen av ny teknik är vi en stabil partner för dagens och morgondagens tillverkningsindustri.

Nedan går vi kort igenom vår expertis inom de branscher vi jobbar mest med. Om du vill veta mer hittar du våra kontaktpersoner här!

Maskinindustri

Sensorer från vårt sortiment används i maskiner av vitt skilda slag där processer ska mätas, kontrolleras och styras, från vitvaror till förpackningsindustri. Våra försäljningsingenjörer har stor erfarenhet av att se helheten i applikationen och bidra kreativt i arbetet med att ta fram unika lösningar.

Kvalitet, ekonomi och prestanda som kräver minimal service är de frågeställningar vi fokuserar mest på, eftersom vi vet vad som behövs i tuffa miljöer och krävande sammanhang. Med ett stort sortiment av sensorer och möjligheter att både utveckla och producera, hjälper vi dig hela vägen.

Medicinteknik

Sverige är en stark nation inom medicinteknik men konkurrensen internationellt är stenhård. Vi är, och har varit, involverade i många utvecklingsprojekt inom medicinteknik och vi älskar att lösa de problem branschen ställs inför.

Här ställs särskilt höga krav avseende spårbarhet, kvalitet och tillgänglighet, men också på totalekonomin.

Med vår palett av sensorer från chip till färdiga instrument kan vi lösa de tuffaste utmaningarna, till exempel när applikationer kräver lösningar med kompakta mått och hög funktionalitet.

Fordonsindustri

Utvecklingen inom en av Sveriges viktigaste branscher går i dag alltmer mot avancerade system för drift, styrning och kontroll.

Säkerhet, komfort och driftekonomi är områden som särskilt utmärker våra producenter av person- och lastbilar.

Med några av världens främsta tillverkare av fordonssensorer i ryggen erbjuder vi nischade sensorer speciellt utvecklade för specifika fordonsapplikationer, för allt från tunga gruvfordon till de snabbaste sportbilarna. Våra produkter återfinns också i de specialfordon som utvecklas och byggs i Sverige, bland annat skogsmaskiner, grävmaskiner och truckar.

Värme & ventilation

Ett väl fungerande inomhusklimat kräver genomtänkta och innovativa system för värme och ventilation, särskilt i vårt relativt kalla klimat. I kombination med att kraven på energihushållning hela tiden skärps från politiskt håll, är det här en bransch med framtiden för sig.

Kundanpassade system med trådlösa sensorenheter är ett av våra specialområden. Om du har en önskad funktion, har vi en lösning!
Vi har jobbat med standardkomponenter och delsystem inom den så kallade HVAC-marknaden under decennier och har tagit fram många innovativa lösningar till våra kunder, till exempel för styrning av golvvärmesystem & radiatorer och snö- & issmältning.

Andra vanliga applikationer är bland annat kontroll av luftflöden, fläktstyrningar och värmepumpar.