DW-K 01 Flödesvakt

HSW- Flödesvakt

  • Brytpunkt 0,1 – 2,5 l/min
  • Flera val anslutningslösningar
  • Flera val materialkonstruktioner
  • Mässing/ Rostfritt stål

Beskrivning

Flödesvakt DW-K01
Denna produkt har utvecklats t.ex. för övervakning av kylvätskecirkulationssystem med låga flödeshastigheter. Kompakt och idealisk för växlingspunkter mellan 0,1 och 2,5 l/min. I enlighet med våra kunders önskemål och krav.
Principen: En speciell kolv, försedd med permanentmagneter, hålls i ett definierat läge av en fjäder. Beroende på flödeshastigheten glider mediet kolven mot fjäderns motstånd, om flödet överstiger eller understiger kopplingspunkten aktiveras reed-brytaren utanför mediet utan kontakt via permanentmagneten. Konstruktionen är absolut tät och kan lätt tas isär för eventuell rengöring som behöver göras. Den speciella kolven som är uppdelad i en mät- och styrsektion kombinerar exakt omkoppling med hög tillförlitlighet, dessutom är den okänslig för kontaminering och förkalkning.

Teknisk Information

Brytarområde

0,1 l/min

Anslutning

Nipplar 8 mm, slang, 1/4″ inv. gänga

Reed switch

200 V, 15 W, 1 A max

Kolv

POM

Fjäder

Rostfritt stål

Hus

Mässing, rostfritt stål

Flödesriktning

Valfritt

Hysteres

Ca. 0,1 l/min

Tryck max.

max. 25 bar

Temperatur max.

100°C

Datablad (PDF)

HSW_DW-K