Allmänna Villkor

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller om inget annat har avtalats. Vid frågor, kontakta oss!

  • Försäljning sker endast till av oss kreditgodkända företag och mot faktura.
  • Betalningsvillkor 15 dagar netto, 30 dagar efter godkänd kreditprövning. Priser anges exklusive mervärdesskatt.
  • Valutajustering, vid en kursavvikelse på fakturadag med mer än +/- 2,00 % sker prisjustering med 80,00 % av skillnaden.
  • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta räknat från förfallodatum till full likvid kommit oss tillhanda.
  • Priser gäller 001 EXW enligt Combi-/Incoterms 2010 exklusive packning och emballering.
  • Frakt och Packning med tillhörande fraktdokument debiteras enligt vår gällande taxa.
  • Vi använder Postens Företagspaket alternativt Schenker för inrikes leveranser, utrikesfrakter med TNT alternativt UPS. Andra fraktlösningar kan erbjudas mot en tilläggskostnad.
  • Vi har ett minsta leveransvärde á 1000kr.
  • I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser enligt INCOTERMS
  • Faktura skickas som PDF