Membrantorkar

Våra membrantorkar tillför större utrymmen med ren och torr tryckluft.

Den rena, fuktiga tryckluften leds in i torken och in i membranpaketet som består av tätt packade ihåliga membranfibrer. När tryckluften passerar genom membranfibrerna, pressas vattnet genom membranets väggar . En del av den torkade luften från utloppet leds av för att expanderas till atmosfäriskt tryck. Den expanderade luften leds sedan runt dom ihåliga membranfibrernas utsidor, tar med sig vattenmolekylerna och ventilerar ut dom i fria luften. Till applikationen kommer ren och torr tryckluft.

 • M1 Serie Tryckluftstork

  NANO – Membrantryckluftstorkar

  • Energieffektiv
  • Enkel installation
  • Säker och tillförlitlig
  • Fiberteknologi
  • Ingen elektrisk anslutning