Linjärpumpar

Linjärpumpar

Våra linjärpumpar förser alltid kliniska miljöer med partikelfri och ren luft.

För tillämpningar där man kräver ytterst tyst och mycket effektiv drift samt enkelt underhåll har linjärpumpar funnit vidsträckt användning inom medicinsk, kemisk och laboratoriemiljö. Med ljudnivåer så låga som 28dB(A).

Driften grundar sig på den elektromagnetiska svängningspricipen, vilket eliminerar behovet av glidande delar, vilket i sin tur minimerar strömförbrukningen och ger hög effektivitet. Eftersom inga glidande delar ingår finns det inget behov av smörjning och den utblåsta luften är alltid ren och partikelfri.