86A Serien

Solid-state tillförlitlighet

 • 316L SS trycksensor
 • Liten profil
 • 0,5 – 4,5 V högnivåutgång
 • Gage och absolut
 • ASIC kalibrerad

Beskrivning

86A är en liten profil, mediekompatibel, piezoresistiv kiseltrycksensor packad i ett 316L rostfritt stålhus. 86A är konstruerad för montering av o-ringar. Avkänningsförpackningen använder silikonoljetryck från 316L rostfritt stålmembran till avkänningselementet.

86A är designad för högpresterande applikationer med lågt tryck. En anpassad ASIC används för temperaturkompensering, kompenseringskorrigering och ger en förstärkt utgång på 0,5 till 4,5V.

Applikationer

 • Nivåkontroller
 • Tanknivåmätning
 • OEM-utrustning Korrosiva vätskor och gasmätningssystem
 • Förseglade system
 • Tryckmätning på grenrör
 • Barometrisk tryckmätning
 • Nedsänkbar djupövervakning