903 Tryckvakt

Fabriksinställd med övervakning

  • Spänning 230VAC, 24VAC, 24VDC
  • Cykler >10 000 000
  • Omgivningstemp –20°C to +85°C
  • IP 00, 54, 65

Beskrivning

Permanent inställd tryckvakt för övervakning av över- och undertryck i flytande och gasformiga medier. Både kopplingspunkt och kopplingsskillnad bestäms enligt kundens specifikationer.
Fabriksinställd tryckvakt övervakning övertryck av flytande och gasformiga medier. Tryckinställning och omkoppling differentialen är fabriksinställd av tillverkaren.

Applikationer

  • Avloppsvattenteknik
  • Nivåmätning
  • Pumpstyrning
  • Medicinsk teknik

903 Serien finns inom flera mätområden. Kontakta en av våra säljare för support. info@swautomatik.se

Teknisk Information

Flera konfigueringsmöjligheter

Se datablad kontakta oss för mer information

Datablad

[download id=\”18316\”]

Datablad (PDF)

903_data_english