982R

Differenstrycksändare

  • Byggnadsautomation, luftkonditionering och renrumsteknik
  • Ventil- och klaffreglering
  • Övervakning av filter, fläkt och fläktövervakning
  • Kontroll av luftströmmar

Beskrivning

Differenstrycksgivarna i 982R-serien används för att mäta differenstryck, övertryck och vakuum, de ger ett justerbart tryckområde och en utsignal. Övervakning av gasformiga, icke-brännbara och icke-aggressiva medier. Behovet av tryckområdet kan enkelt minskas till 50% av dess fabriksinställda fullskaliga värde med hjälp av en tryckknapp.
Svarstiden för utsignalen kan konfigureras med en bygel, om bygeln är på plats är svarstiden långsam (fabriksinställning), vilket är användbart för att undertrycka korta trycktoppar. Om applikationen kräver en snabb svarstid måste bygeln tas bort. Utgångssignalen kan kalibreras till noll genom att trycka på tryckknappen (tryckgivaren måste vara trycklös). Formen på utsignalen kan växlas från linjärt till fyrkantigt tak med hjälp av en bygel för att mäta volymflödet via differenstryck. Sändaren kan återställas till fabriksinställningen genom att trycka på tryckknappen i 10 sekunder.

982R-sändaren kan monteras i valfritt läge. Den självkompenserande piezoresistiva givaren eliminerar eventuella monteringsfel.

Applikationer

  • Byggnadsautomation, luftkonditioneringssystem och övervakning av renrum
  • Ventil- och klaffreglering
  • Övervakning av filter, ventilator och fläkt
  • Kontroll av luftflöden

Teknisk Information

Minimum temperatur

-20°C

Maximum temperatur

70°C

Tryckport/montering

1.5 mm2, Cirkulära kontakter, Fjäderterminaler, M12 / 4-pole

Matningsspänning

18 till 30 VAC / VDC, 18 till 30 VDC

Output

0-10 VDC, 4-20 mA

Elektrisk koppling

6.0 mm kabelkontakt

Alternativ

IP54