DigiMag Serie DM-1000

Dwyer DigiMac Digitala Differentialtrycks- och Flödesmätare

  • Batteridrift eller 24 Volt
  • Låg kostnad
  • Används i isolerings-/sjukhusmiljöer och tillfälliga (pop-up) rum
Kategorier: ,

Beskrivning

SERIE DM-1000 DigiMac Digital Differentialtryck- och flödesmätare

Serie DigiMag DM-1000 digitala mätare övervakar trycket i luft och kompatibla gaser, likt den populära analoga Magnehelic differentialtrycksmätaren. Alla modeller är fabrikskalibrerade. Den fyrsiffriga LCD-skärmen visar avläsningar i både engelska och metriska enheter, vilket eliminerar behovet av omräkningar. Den enkla menystyrningen gör drifttagningen snabbare och kalibreringen enklare. Direkt utbytbar mot befintliga Magnehelic-installationer.

Kalibreringsintyg kan även beställas.

APPLIKATIONSOMRÅDEN:

  • Filterövervakning
  • Lufthastighet eller flöde
  • Vakuumövervakning
  • Fläkttrycksindikering
  • Tryck i kanaler, rum eller byggnader
  • Indikering av positivt tryck i renrum