DW-N Flödesvakt

HSW- Flödesvakt

 • Flödesvisning och diod
 • Flödesandel 1:5
 • Rostfritt stål, PVC
 • IP55 (IP65)
 • Anslutning DN10 – 600

Beskrivning

Flödesbrytare DW-N
Pålitlig övervakning! Lätt att använda!
Flödesbrytare med justerbar kopplingspunkt och optisk kopplingsdisplay med lampa. DW-N är baserad på det extremt tillförlitliga avböjningssystemet. Pendelsystemet med tryckplattan (deflektorn) förflyttas av det strömmande mediet mot fjäder.
En metallbälg tätar systemet från mediet till mät- och displaydelen. En mikrobrytare i mätdelen och en kontrollampa som aktiveras. Motsvarande kopplingsprocesser utlöses av denna mikroswitch.
Om T-delen av DW-N-enhetstyperna påverkas av förkalkning, skräp eller smuts visas ett meddelande “ingen genomströmning”, detta innebär att det är praktiskt taget omöjligt för systemet att stanna i ett läge utan flöde.
 • Enkel justering av switchpunkterna
 • Hermetisk avskilt till mediet från mikroswitchen
 • Okänslig för föroreningar och magnetfält
 • Hög elektrisk motståndskraft
 • Maximal driftsäkerhet och servicevänlighet
 • Levereras för alla flödesriktningar och monteringslägen
 • Finns även i Ex-version

Teknisk Information

Flödesandel

1:5 max. (EX-1:4 max.)

Arbetstryck

16 bar

Strömförsörjning

250 V / 10 A

Diod

250 V / 2 mA

Skyddstyp

IP 55 (IP65 på begäran)

Temperaturmedium

max 100°C

Omgivningstemperatur

max 70°C

Tryckfall

0,1 – 0,3 bar

Switch hysteres

10 %

ATEX tillgänglig

Ex, IIGD, EEx c, IIB T 4, IP 65, T 110°

Datablad (PDF)

HSW_DW-K