Typ 141-BPH Röd klämlist

TAPESWITCH Band klämlist

  • Anpassat för svenska marknaden
  • Volymproduktion i England
  • Kontakten sluter vid <6N (0,6kg)

Beskrivning

Aktivering sker när listen böjs
Hög till medel känslighet ca 226,80 gram till 453,59 gramDessa klämlister används för att aktivera en signal som skickas vidare genom ett tryck. Listerna är utformade som NO (Normally Open), som påverkas av tryck från en hand, en fot eller på ett annat sätt mekaniskt. Klämlisterna i denna kategori har standardbredder på ca 14 mm och kan användas för olika ändamål.

Teknisk Information

Temperatur

-18 to 50°C

Datablad (PDF)

TAPESWITCH-Product overv
TAPESWITCH-General calalogue-Switch_v3.0
TAPESWITCH Type 141-BPH

Bilder