Vakuumpump – kit

Vakuumpumpskitet består av:

• Vakuumpump
• Spänningskabel, 8m
• Elanslutning, ciggplugg alt. batteriklämmor
• Vakuumventil/vakuumregulator
• Vakuummätare, vätskefylld
• Handtag för enklare hantering
• Skyddslåda för skydd av vakuumpump vid transport

Beskrivning

Vi har med det här vakuumpumps-kittet förenklat processen för hydraulikservice och vakuumsättning i fordonsoljetankar. Vakuumpumpen bygger upp vakuum i oljetanken, och säkerställer att oljan i systemet inte läcker ut vid reparationer i hydrauliksystemet. Det optimala vakuumtrycket är 30% och manometern visar -0,3 bar. Detta rekommenderas för att undvika skador på ackumulatorn/tanken. Vakuumpumpen är 100% avsedd för luft, säkerställ att oljan inte kan komma in i pumpen.

Teknisk Information

Vikt

4 kg

Mått

230x115x160 mm (LxBxH)

Motordata

24V eller 12V, 50W

Flöde

16l/min

Anslutningskabel

8 m

Elanslutning

Ciggplugg alt. batteriklämmor

Luftslang

8 mm, längd 1 m

Varvtal

1800 RPM

Max vakuum

80%, -0,8 bar

Förinställd vakuum

30%, -0,3 bar