Digitala Tryckmätare

Digitala Tryckmätare

Ett brett utbud av digitala tryckmätare
med flera displayval!

Processtryckmätare med flera valbara enheter och display med 4 siffror. Enkla att installera och kalibrera. Tryckområden från Vacuum till 345bar.